Haberler


Et fiyatları hiç olmadığı kadar arttı

WİESBADEN - Geçtiğimiz 2022 yılında gıda sektöründe yaşanan pahalılık et sektöründe de fazlasıyla hissedildi. Et fiyatları hiç olmadığı gibi arttı. Beyaz etteki artış ise bir önceki yıla göre %22 olarak kayıtlara geçti. Kırmızı ette ise artış %19 olarak belirtildi.


Federal İstatistik Ofisi Wiesbaden (Statistisches Bundesamt) tarafından açıklamaya göre et fiyatlarındaki artış 2022`de hiç olamadığı kadar yüksek oldu. 2021`e göre en yüksek artış %22 ile beyaz ette oldu. Kırmızı ette ise %19 artış yaşandı.

Gıda fiyatlarının ise genel anlamda %13 arttığı da açıklandı. Almanya da geçmiş senelere göre et tüketiminin de azaldığını ifade eden yetkililer, 2011 yılında kişi başı tüketilen et miktarı 63 kg iken 2021`de bu miktar 55kg olarak bildirildi. Bu da son 10 yılda et tüketiminde %12`lik bir gerileme olduğunu gösteriyor.

Et üretimi azalıyor

Almanya`da et üretiminin azaldığını söyleyen yetkililer 2022`de kayıtlı kesimhaneler ilk verilere göre 7 milyon ton et üretimi yaptılar. Geçtiğimiz 2021`yılına göre 2022`de ki üretimin %8 azaldığını belirttiler. Geçtiğimiz son 5 yılda ise et üretimindeki azalma %13,9 olarak ortaya çıktı.

Et tüketimi azalıyor

Açıklamada, ülkenin et ithalatı ve ihracatında da genel olarak bir azalmanın söz konusu olduğu bildirildi. Ayrıca, 2022`de 2,9 milyon tonluk et ve et ürünleri ihraç edildi. Bu durum 2021`e bakarak %6,9`luk bir gerileme gösteriyor.

2022`de ithal edilen et miktarı ise 2 milyon ton oldu. 2021`e bakarak bu oran %4,5 azaldı.Et fiyatları hiç olmadığı kadar arttı