Haberler


Otomatik bilgi paylaşımı nedir?

Otomatik bilgi paylaşımı; OECD çatısı altında 136 ülke tarafından imzalanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin gereği olarak, ülkelerin her yıl, karşılıklılık esasına göre finans kuruluşlarındaki hesaplara ait bilgileri, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarmalarıdır.
Kişilerin banka hesap bilgileri, her yıl, yerleşik oldukları ülkeye, vergi yükümlülüğünün belirlenmesi amacıyla otomatik olarak gönderilmektedir.
Bilgi paylaşımında kriter vatandaşlık değil, “yerleşikliktir”. Vatandaş olunmasa da mukimi olunan ülke dışındaki finansal kuruluşlarda bulunan hesap bilgileri yerleşik olunan ülke ile otomatik bilgi paylaşımına tabi olacaktır.
Hesap sahiplerinin finans kuruluşuna, yerleşik oldukları ülkeye dair doğru beyanda bulunmaları hatalı bildirimlerin önüne geçecektir.

Otomatik bilgi paylaşımı hangi bilgileri kapsar?

Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden;
hesap sahibinin adı-soyadı,
adresi,
yerleşik olduğu ülke,
yerleşik olunan ülkedeki vergi kimlik numarası
yıl sonu bakiyesi
hesaba ödenen yıllık toplam brüt gelir

otomatik bilgi paylaşımı kapsamında aktarılı
Gayrimenkul,
araç vb. taşınır bilgileri,
emekli maaşı hesaplarına ait bilgiler
otomatik bilgi paylaşımı kapsamında değildir.

Otomatik bilgi paylaşımı ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu ihlal ediliyor mu?

Otomatik bilgi paylaşımı, karşılıklı olarak (mütekabiliyet esasına göre) uluslararası sözleşme kapsamında yürütülmektedir.
Bu kapsamda kişilerin hesap bilgilerinin ilgili ülke yetkili makamlarına aktarılmasına engel olma amaçlı Kişisel Verileri Koruma Kurumu ya da Türkiye’deki diğer kamu kuruluşlarına yapılan başvurulara verilen cevaplarda, bilgi paylaşımının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil etmediği belirtilmektedir.
Dilekçe veya vekalet vererek otomatik bilgi paylaşımını önlemek mümkün değildir.

Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır?

OECD ülkeleri, vergi konusunda şeffaflığın sağlanması ve vergi kaçaklarının engellenmesi için uluslararası bilgi paylaşımında ortak standartlar benimsemişlerdir.
Otomatik bilgi paylaşımı uluslararası düzeyde vergi şeffaflığını sağlamak üzere 136 ülkenin taraf olduğu ve paylaşımda bulunmayan ülkelere ciddi yaptırımların öngörüldüğü küresel çapta bir anlaşmadır.
Hem OECD hem de Avrupa Birliği vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeleri “kara liste”ye almakta, bu ülkelere yaptırım uygulanmaktadır.

Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır?

Otomatik bilgi paylaşımı kapsamında, banka kayıtlarında yurt dışı mukimi olarak görünen kişilerin bir önceki yılın 31 Aralık tarihindeki hesap bilgi ve bakiyeleri anlaşmaya taraf ülkeler ile karşılıklılık esasına göre paylaşılacaktır.
Türkiye’deki finansal kuruluşlar, yurt dışındaki yerleşik kişilere ait hesapların 31 Aralık tarihli hesap bakiyesini ve hesaba ödenen yıllık toplam brüt geliri Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir. Gelir İdaresi Başkanlığı finans kuruluşlarınca iletilen önceki yıla ait verileri, en geç Eylül ayı sonunda ilgili ülkelere aktarır.

Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır?
Türkiye’nin ilk otomatik bilgi paylaşımı, 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlamıştır. Türkiye 2020 yılında ise 5 ülke hariç AB üyeleri ve diğer ülkelerden oluşan toplam 54 ülke ile paylaşımda bulunacaktır.

Türkiye’nin 2020 yılında otomatik bilgi paylaşımı yapacağı 54 ülke:

Azerbaycan, Rusya, İngiltere, Kanada, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Estonya, Portekiz, İspanya, Letonya, Litvanya, Polonya, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Malta, Yunanistan, Macaristan, Lihtenştayn, Lüksemburg, San Marino, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Uruguay, Meksika, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Japonya, Çin, Hong Kong, Kore, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda, Faroe Adaları, Cook Adaları, Jersey, Man Adaları, Seyşeller, Grönland, Guernsey ve İzlanda.
AB ülkelerinden Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya 2020 yılında Türkiye’nin bilgi paylaşımı yapacağı ülkeler arasında yer almamaktadır.
Paylaşım yapılacak ülkeler her yıl güncellenmektedir.

Otomatik bilgi paylaşımı yapılacak hesaplar nasıl tespit edilir?

Bankalar, yeni hesap açılırken müşterilerinden hangi ülkede yerleşik (mukim) olduklarını gösteren beyan almaktadırlar.
Temmuz 2017’den önce açılmış hesaplarda ise kayıt taraması ile hesap sahibinin telefon numarası, yazışma adresi, posta kutusu, ödeme talimatları gibi kayıtlarından yerleşik olduğu ülke belirlenmektedir.
Hesap sahiplerinin; bankadaki adreslerini kontrol etmesi, güncel ikamet bilgilerini kişisel beyan ve kanıtlayıcı belge ile birlikte bankalarına bildirmesi ve iletişim bilgilerini güncellemeleri önemlidir.

Otomatik bilgi paylaşımı kapsamındaki finansal hesap türleri nelerdir, bildirim için herhangi bir limit var mıdır?


Mevduat hesapları,
Saklama hesapları,
Borç ve ortaklık ilişkisi menfaati,
Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,
Düzenli ödeme sözleşmeleri (anüiteler),
Mevduat hesaplarında; yıl sonu bakiyesi ve hesaba ödenen toplam brüt faiz,
Saklama hesaplarında; hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü ve diğer gelirler ile finansal varlığın satışından doğan gelirler,
Diğer hesap türlerinde ise hesap sahibine yapılan ödemeler bildirilir.

Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin
dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların, başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşımı dışında bırakılması mümkün değildir.

Finansal hesap bilgilerinin bildirim dışında tutulacağı vaadiyle ücret, T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi gibi bilgileri talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli olunmalıdır.
Yurt dışında veya Türkiye’de, ücret karşılığı bilgi paylaşımına ilişkin hizmet vermek üzere hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir.
Vatandaşlarımızın, avukatlara ya da danışmanlık firmalarına vekaletname vererek otomatik bilgi paylaşımını önlemeleri mümkün değildir.
Kendisi fiilen Türkiye’de ikamet etmekte olmasına rağmen banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekmektedir.Otomatik bilgi paylaşımı nedir?