Haberler


Laboratuvar, test sonuçlarını bildirmeli

REGENSBURG - Gıda Hukuku alanında uzman Avukat Dr. Markus Kraus, mahkemenin, laboratuvar sonuçlarında pozitif çıkan salmonella testinin, yetkili makamlara bildirilmesinin zorunlu olduğuna hükmettiğini belirtti.
Laboratuar sorumlularının positiv çıkan bir salmonella testinin sonucunu, Alman kanunlarının § 44 Abs. 4a LFGB hükmüne göre yetkili makamlara bildirmeleri gerektiği kesindir. Yapilan analizin vakti, sonucu, kullanılan yöntem ve müşterinin bilgileri yazılı veya elektronik şekilde en kısa zamanda iletilmeli. Bu kanunun hammadde karışımı olan ön ürünler için, mesela piyasaya sürülmek için ön araştırılmaları yapılan sosis, içinde geçerli olduğunu RO 5 S 20.2507 sayılı kanun eki ile Regensburg'un idari mahkemesi tarafından 02.11.2020 tarihinde kararlaştırıldı.
Yapılan laboratuvar analizlerinin sonuçunda dokuz sosis hammade karışımı örneğinin birinde salmonella bulundu. Bunun üzerine laboratuvar yetkilisi Almanya’ nın Risk De-ğerlendirme Enstitüsü’ ne (Bundesinstitut für Risikobewertung- BfR) baş vurdu. BfR tarafından yapılan araştırmalardan sonra Tüketici Koruma Enstitüsü (Bundesamt für Verbraucherschutz) bilgilendirildi ve bunlar tarafından da Bayern`in Çevre ve Tüketici Koruma Bakanlığı devreye sokuldu. Bunun üzerine laboratuvar yetkilisinden § 44 Abs. 4a LFGB kanununa dayanarak konu hakkında bilgi ve müşterinin ismi istendi. Müşterisinin ismini vermek istemeyen laboratuvar yetkilisine uygulanan yönerge ile zorumluluk koşuldu. Bu zorunluluğa karşı mahkemeye başvuran laboratuvar yetkilisinin başvurusu Regensburg'un idari mahkemesi tarafindan red edildi. Neden olarak mahkeme, § 44 Abs. 4a LFGB kanununun hammadde karışımlarını da kapsadığını öne sürdü. Hammadde karışımının yasalara göre gıda konumunda olduğu ve daha işlenecek olmasının bunu hafifletmediği vurgulandı. Buna ek olarak hassas tüketiçi kitlelerinin az miktarda salmonelladan da etkilenebileceği ve sağlığa zararlı olabileceği nedenini de öne sürdü. Ayrıca hükümde olan güvensiz gıdaları yürürlüğe sokma kanununa da [i.S.v. Art. 14 Verordnung (EG) Nr. 178/2002] bu durumda başvurulabileceği vurgulandı. Burdan § 44 Abs. 4a LFGB sayılı kanunun ihtiyaç halinde esnetilebileceği ve laboratuvarlarla yapılan anlaşmalarında göz önünde tutulması lazım olduğu belirtildi.Laboratuvar, test sonuçlarını bildirmeli