Haberler


Etkin gıda güvenliğini sağlayan benzersiz araç bakteriyofajlar.

Bakteriyofajlar, çevremizdeki her yerde bulunan, bakterilerin doğal rakipleridir. Litik bakteriyofajlar, spesifik bir şekilde hedef bakterileri diğer yararlı bakterileri olumsuz etkilemeden ayırırlar. Starter ve koruyucu kültürler olumsuz etkilenmez. Bakteriyofajlar, nihai ürünün tadına, rengine ve kokusuna etki etmez. Bu özellikler, modern gıda güvenliğinde bakteriyofajları gıda patojen bakterilerle mücadelede benzersiz bir araç kılmaktadır.
Bakteriofajlar işlem yardımcısı madde olarak sınıflandırılmakta ve bu nedenle deklare edilmesi gerekmemektedir. Applied Phage ürünleri sterildir ve koruyucu maddeler içermezler.
Müşterilerimizle disiplinler arası beraber çalışan ekibimiz, çok katmanlı engel konseptine dahil edilebilen, duruma özel çözümler üretir.
Bakteriyofaj uygulaması, gelecekte gıda güvenliğinin önemli ve gerekli bir parçası olacaktır.
Avantajınız:
• Gıda güvenliği için duruma özel çözümler.
• Deklare etme zorunluluğu yok
• Uygulanan, bilimsel bilgi birikimi
• Tada, kokuya ve yapıya hiçbir et kisi yoktur
• Düşük konsantrasyonlarda da etkili
• Karışımlar, doğal bulunan bakteriyofajlar bazındadır
Gıda güvenliği için konseptler:
Bakteriyofajların en yeni bilimsel bulgulara, endüstriyel kullanımındaki pratik tecrübelere dayanarak, başka sinerjik engel teknolojileri ile en iyi sonucu hedefleyen uygulamalar geliştirdik.
Müşterilerimiz ile sıkı çalışma içindeyiz, kapsamlı bir görüş açısına sahibiz ve hedefe yönelik çözümler sunuyoruz. Applied Phage ürünlerimizin bakteriyofaj uygulaması için güvenli kullanıma ve uzun süreli kullanım istikrarına oldukça değer veriyoruz.
Engel konsepti:
• İçerik maddeleri (proses yardımcıları, çok işlevli katkılar, doğal maddeler
• Bakteri azaltan prosesler
• Proses adımlarının kombinasyonu ile sinerji
• Ürün ve çevre parametrelerinin optimizasyonu

Kombine edilebilir engeller:
• Koruyucu kültürler
• Starter kültürleri
• Bitki özleri ve baharatlar
Giriş/ uygulama
Teknik servisimiz, her işletmede spesifik hedeflere ulaşmak için size bakteriyofaj uygulamalarının engel konseptinizde gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. İlgili kalite güvence birimi ile sıkı çalışma, uygun Applied Phage uygulamasını temin etmektedir. Gıda güvencesine yönelik hedeflerinize ulaşmanız için sizinle birlikte ürün değerlendirmeleri ve uygulama deneyleri yürütürüz.Etkin gıda güvenliğini sağlayan benzersiz araç bakteriyofajlar.